Påmeldingsskjema for nye medlemmer

NB: Ved å fylle ut/sende inn dette skjema søker man om medlemskap som innebærer økonomiske forpliktelser. Er du bare på stadiet hvor du benytter deg av vår gratis prøve-time, så skal du avvente med å fylle ut/sende inn.

På neste side må du velge type avtale for Treningsavgift. Her velger du bare ett alternativ.

På neste side skal du hake av for treningssted og hvilken type trening du vil drive med. Her skal du velge alle alternativer som er aktuell for deg, 


Forutsetninger:Change to English Change to English

*Påkrevd felt

*Født:

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.