Endre/avslutt medlemskap

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT:

- Man ikke kan si opp avtalen i bindingstiden med mindre det foreligger en personlig force majeure lignende hendelser. I så fall kan medlemmet si opp avtalen i bindingstiden, mot en forholdsmessig refusjon.

Med personlig force majeure lignende hendelser menes uforutsette hendelser medlemmet ikke rår over som gjør det urimelig tyngende for medlemmet å fortsette å trene, for eksempel plutselig langvarig sykdom. Medlemmet er selv ansvarlig for å tilstrekkelig dokumentere forholdet, i form av for eksempel legeerklæring.

- Man kan ikke endre en avtale i bindingstiden.

- Etter at bindingstiden kan man endre avtalen hvis man ønsker det. Om man ikke endrer på avtalen vil treningsavgiften være uendret i fortsettelsen. 

- Man er medlem helt til man aktivt sier opp medlemskapet. 

- Treningsavgiften vil bli trukket helt til man har sagt opp medlemskapet og oppsigelsestiden på 1 måned er over.

- Medlemmet plikter selv å forsikre seg om at vi har mottatt oppsigelsen. Vi sender epost når oppsigelsen er behandlet.