Gradering er på mange måter like tøft for graderingsdommer som for eleven. Møt derfor opp godt forberedt. Kandidatene skal varme opp selvstendig i 12-15 min. Still kandidatene opp på annen plass og i motsatt retning i forhold til hva de er vant med fra treningen. Gi hver kandidat en fast plass for oppstilling og for utførelse av basisteknikker. Graderingsdommer bør for sin egen del lage en liste hvor det fremgår hvor kandidatene er plassert i forhold til hverandre. Opplys kandidatene at de må vise stor innsats under hele graderingen ellers stryker de, uansett hvor gode de er rent teknisk. Dette kravet gjelder selvfølgelig ved gradering til alle beltenivåer.                                              Gi en kort forklaring på hva bevegelse, blokkering, unnvikelser går ut på. Sett deretter i gang. Varighet: 3 min.

 

Basisteknikker (alt gjøres på kommando og med 20 – 30 rep. på hver teknikk):

venstre frontspark
høyre frontspark
venstre sidespark
høyre sidespark
venstre rundspark
høyre rundspark

rett venstre
høyre kryss                         rett venstre/høyre kryss
venstre hook
høyre hook                          venstre og høyre hook
venstre uppercut
høyre uppercut                   venstre og høyre uppercut
venstre bakhånd

 

Utfør ca 15 – 20 rep. av hver kombinasjon:

venstre frontspark/rett venstre/høyre kryss
rett venstre/høyre kryss/rett venstre/høyre kryss
høyre frontspark/venstre frontspark/rett venstre/høyre kryss
rett venstre/venstre frontspark
rett venstre/høyre kryss/venstre frontspark/rett venstre
høyre kryss/venstre frontspark/rett venstre/høyre kryss

Start styrketreningen umiddelbart etter dette. Fortell kandidatene at dette er siste mulighet til å vise hva som bor i dem. Still opp kandidatene og sett igang. Ta deg god tid på tellingene slik at kandidatene får utført styrketesten på en ordentlig måte.

Poengivning:
Bevegelse, blokkeringer og unnvikelse: 1 – 3 poeng.
Kandidaten skal bevege seg fritt rundt på gulvet og vise unnvikelser, blokkeringer og parader.
Han/hun skal ha god balanse og beherske et noenlunde godt fotarbeid framover, tilbake og til side.
Bevegelsene skal være realistiske.                                                                                                    

Beinteknikker: 1 – 6 poeng.
Alle spark gjøres på stedet uten forflytning. Sparkene utføres på kommando. Kandidatene skal kunne utføre: Frontspark, rundspark og sidespark. Alle spark skal kunne utføres med begge bein og med samme side frem (høyrehånds-utøvere «south-paw» kan hvis de ønsker det gjøre alt speilvendt). Alle teknikker gjøres fra beste side, med mindre utøver får beskjed om annet. Graderingsdommer kommanderer 20 – 30 rep. på hvert bein og hver teknikk.
Teknikkene skal være kraftfulle og med riktig ansetning i sparkene. Det bør ikke legges særlig vekt på høyden i sparkene, men minimum høyde bør være lårhøyde. Se etter at foten er kraftfull og spent i trefføyeblikket. Dette gjelder samtlige spark og til alle beltenivåer.

Armteknikker: 1 – 6 poeng.
Alle slag skal gjøres på stedet uten forflytning og på kommando. Kandidaten skal gjøre 20 – 30 rep. av rett venstre, høyre kryss og av kombinasjonen rett venstre/høyre kryss. I tillegg kommer hooker og uppercuts med begge armene, samt kombinasjoner på samme måte som for de rette slagene.
Ta også med bakhåndslag, men kun med fremste arm. Han/hun skal utføre teknikken kraftfullt og med riktig knyttet hånd. Guarden skal være bevisst og riktig under hele graderingen. Se etter at kroppen, hofte og beina er med i slagene. Sørg for at kandidaten har maksimal innsats under hele graderingen.

Kombinasjoner: 1 – 6 poeng.
Kandidaten skal kunne beherske kombinasjoner av alle de teknikker han/hun har lært, dog ikke mer enn 4 slag og/eller 2 spark i en og samme kombinasjon. La kandidaten utføre 15 – 20 rep. av hver kombinasjon.

Styrke: 1 – 6 poeng.
Se nærmere retningslinjer for styrke til gult belte i «Graderingsregler».

For bestått gradering kreves minimum 14 poeng.