Samme som til brunt III., men i tillegg:

Forkunnskaper:
– Kandidaten bør ha trent kickboxing i minimum 6 år, med mindre han/hun har helt spesielle ferdigheter/bakgrunn.
– Kandidaten skal ha gjennomført dommerkurs I (D-lisens).
– Han/hun bør ha fungert som dommer i minimum fem stevner, derav minimum ett fullkontakt og minimum ett semikontakt stevne.
– Han/hun skal ha stått som hovedarrangør av minimum ett stevne.
– Han/hun skal ha gjennomført NKBF`s trener 1 kurs, og skal ha fungert som trener i klubben minimum 1/2 år.
– Kandidaten skal ha meget god kjennskap til kickboxing, herunder til de ulike reglementene, NKBF`s historie, treningsmetoder osv.
– Han/hun skal ha ført et liv på og utenfor treningen som ikke skader NKBF`s gode rykte.
– Han/hun skal ha tjent kickboxingsporten på en eksemplarisk måte.
– Kandidaten skal være meget godt forberedt, og i meget god form såvel fysisk som psykisk.
– Han/hun skal ha vært medlem av NKBF de siste 3 årene før graderingen. Kravet kan fravikes i spesielle tilfelle.
– Kandidaten må søke NKBF`s graderingskomite innen 1. april det aktuelle år, og benytte «Søknadsskjema for svart belte NKBF».
– Gradering til svart belte i NKBF kan bare gjennomføres av graderingskomiteen, og en gang i året
– Kandidaten blir bedømt etter fastsatt skjema hvor følgende elementer inngår:
TEORI, MUSICAL FORMS, SKYGGEKAMP, SEMIKONTAKT SPARRING, FULLKONTAKT SPARRING, TEKNIKK MOT PARTNER, SEKK/THAISKJOLD, BASISTEKNIKKER (ARMER, BEIN OG KOMBINASJONER) OG STYRKE.

Det skal være minimum 3 dommere fra NKBF`s graderingskomite tilstede ved den årlige svart belte graderingen i NKBF. For bestått gradering kreves:
– 2/3 flertall og
– minimum 60 av 100 oppnåelige poeng. En ser på sammenlagt poengsum delt på antall graderingsdommere (maksimum poengscore på 100 poeng skal være uoppnåelig).

For bestått gradering I. Mestergrad kreves at begge vilkårene må være oppfylt.

Svart belte I. grad er høyeste fysiske gradering i NKBF. 2. – 10. grad gis som æresgraderinger.

 

GRADERING I. MESTERGRAD

Teori: Bedømming bestått / ikke bestått.
Skriftlig prøve skal avholdes minst 1 time før og maksimum ett døgn før selve graderingen.
Eventuell muntlig prøve kan gis.

Prøven skal lages av formannen i NKBF`s graderingskomite, og inneholde mellom 20 og 40 spørsmål hentet fra emnene: Treningslære, treningsledelse, organisasjon, regelverk, dommerspørsmål, anatomi, fysiologi, beltegradering, NKBF`s historie, idrettsskader, førstehjelp og kickboxing generelt. Svarene blir bedømt med bestått / ikke bestått. Ikke bestått prøve vil føre til at kandidaten ikke får avholde den fysiske delen av graderingen.

Musical forms: Poengbedømming 1 – 9.
Kandidaten skal ha med seg egen musikk på et vanlig kassettbånd eller CD, som Musical forms skal utføres etter. Musical forms utføres etter selvvalgt musikk. Den skal først utføres rolig uten musikk ,deretter i normal tempo til musikk. Musical forms skal bedømmes etter NKBF`s Musical forms reglement men omregnes til en skala fra 1 – 6.

Skyggekamp: Poengbedømming 1 – 9.
2 minutter med fotarbeid, unnvikelser, blokkeringer
2 minutter med beinteknikker
2 minutter med armteknikker
2 minutter med arm-/beinteknikker

Det skal være 30 sekunders pause mellom hver runde.

Semikontakt:

Menn
4 runder a 2 minutter.
Poengbedømming 1 – 12.

Kvinner

4 runder a 2 minutter.
Poengbedømming 1 – 12.

Fullkontakt:

Menn

4 runder a 2 minutter.
Poengbedømming 1 – 12.

Kvinner

4 runder a 2 minutter.
Poengbedømming 1 – 12.

Teknikk mot partner: Poengbedømming 1 – 7.
Kandidaten skal utføre ca 100 beinteknikker, hvorav minimum 40 skal være avanserte teknikker.

Sekk/thaiskjold: Poengbedømming 1 – 9.
Samme som til blått II. belte på thaiskjold. På sekk skal utføres:
4 minutter med arm- og beinteknikker
4 minutter kun med armteknikker

Basis beinteknikker: Poengbedømming 1 – 11.
Teknikkene skal være korrekt utført med ansetning, riktig hoftebruk, være hurtige og kraftfulle og utøveren skal være i balanse, se side 4. Kandidaten skal mestre teknikkene mot kropp og hodet, og med begge bein.

Basis armteknikker: Poengbedømming 1 – 11.
Teknikkene skal være korrekt utført med riktig armbevegelse, hoftebruk, tyngdeoverføring, balanse, rotasjon og fotarbeid. Teknikkene skal også være hurtige og kraftfulle, se side 4.

Kombinasjoner: Poengbedømming 1 – 9.
Ovennevnte krav til bein- og armteknikker skal være oppfylt. Kombinasjonene skal være hurtige, kraftfulle og koordinerte, se side 4.

Styrke: Poengbedømming 1 – 11.