Samme som til grønt I., men i tillegg:

Kamp, fullkontakt sparring/treningskamp. Poenggivning 1 – 6 (skal bedømmes sammen med semicontact).

Kandidaten skal utføre 1 – 2 runder. Han/hun skal vise kraftfulle, men kontrollerte teknikker. Teknikker som er rettet mot hodet, skal være lette. Teknikker mot kroppen kan være noe hardere.

Kampeksempler/teknikk: Poengivning 1 – 6.

Kandidatene går to og to sammen. Alle skal ha sikkerhetsutstyr på seg. På kommando skal utføres kampeksempler forklart av graderingsdommer. Eks: A slår rett venstre som B blokkerer (vifteparade) og besvarer med venstre rundspark. Hvert kampeksempel skal utføres 10 ganger av hver utøver. Det skal utføres 5 forskjellige kampeksempler.

Kandidatene skal deretter på kommando utføre teknikker mot partner. Enten skal man treffe partnerens hansker eller treffe lett mot kroppen eller skulder. Hver kandidat bør utføre 50 – 60 beinteknikker på denne måten. Av disse bør ca 20 være avanserte og fritt valgte teknikker (bakspark, helspark, øksespark, spinnteknikker, dobbeltspark og hoppspark).

Fotteknikker over gulvet:

kandidaten skal utføre 3 runder a 15 sek. i høyt tempo hvor han/hun skal bruke arm og beinteknikker, hvorav minimum ett hoppspark i hver runde. Kandidaten skal bevege seg i en retning bestemt av graderingsdommer.

Se nærmere retningslinjer for styrke til grønt belte II i «Graderingsregler».

For bestått gradering kreves minimum 21 poeng.