Samme som til orange belte men i tillegg:

Semicontact (evt. også fullcontact): Poenggivning 1 – 3.

Kandidaten skal utføre 2 runder av 2 min. Han/hun skal vise lette og kontrollerte
teknikker. Kandidaten skal følge det norske semicontact reglement.

Bein og armteknikker:
Alle spark skal også kunne utføres med et hink og/eller et steg frem.
Eks: Frontspark med fremste bein
8 spark på stedet, hardt.
8 spark på stedet, lett.
8 spark med hink fremover, hardt
Fortsett slik med alle beinteknikker.
Det samme gjelder for alle armteknikker, men i stedet for hink frem,
«gå et steg frem».

Se nærmere retningslinjer for styrke til grønt i «Graderingsregler».

For bestått gradering kreves minimum 17 poeng.