Samme som til brunt I., men i tillegg.

Forkunnskaper:

Kandidaten bør ha trent kickboxing i minimum 4 – 4,5 år, med mindre vedkommende har helt spesielle ferdigheter/bakgrunn. Han/hun bør ha oppnådd min. 5 poeng samlet i Norgescupen for semikontakt. I tillegg bør kandidaten ha oppnådd gullmerke i fullkontakt kickboxing.

Alle teknikker skal være av høyere kvalitet enn hva som er akseptabelt til brunt I.

Semikontakt: Poenggivning 1 – 10 poeng.
Kandidaten skal utføre 4 runder a 2 min.

Fullkontakt: Poenggivning 1 – 10 poeng.
Kandidaten skal utføre 4 runder a 2 min.

For bestått gradering kreves minimum 34 poeng.