Samme som til blått II., men i tillegg:

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha trent kickboxing i minimum 3,5 år, med mindre han/hun har helt spesielle ferdigheter/bakgrunn. Kandidaten bør ha deltatt på minst 1 stevne, og ha kjennskap til semi- og fullkontakt regler samt dømming av nevnte disipliner. Kandidaten skal kunne svare muntlig på spørsmål om nevnte emner. Generelt gjelder at alle teknikker skal være av høyere kvalitet enn hva som er akseptabelt til blått II.

Musical Forms: Poenggivning 1 – 6.
Kandidaten skal utføre en klubb- eller annen kata etter musikk. Musical forms utføres etter selvvalgt musikk. Den skal først utføres rolig uten musikk, deretter i normalt tempo. Musical forms skal bedømmes etter NKBF’s musical forms reglement som omregnes til en poengskala fra 1-6

For bestått gradering kreves minimum 30 poeng.