Samme som til grønt II., men i tillegg:

Fullkontakt og semikontakt sparringskamp skal vurderes hver for seg.
Semicontact – 3 runder a 2 min. Poenggivning 1 – 6.
Fullcontact – 3 runder a 2 min. Poenggivning 1 – 6.

Basisteknikker:
(se etter om kandidaten har hatt fremgang i teknikkene).

Beinteknikker:
Kandidaten skal kunne vise sparkene i forskjellige høyder. Eks: 8 frontspark i kroppshøyde og 8 frontspark til hodet. Dette skal kunne gjøres med alle typer spark og etter kommando fra graderingsdommer.

Armteknikker:
Kandidaten skal vise slag i forskjellige høyder. Rette slag, høyre, evt. venstre kryss, hooker, uppercuts og bakhåndslag skal kunne kunne slås både til kropp og hodet.

Kombinasjoner:
Kandidaten skal kunne variere mye på høyden i teknikkene. Eks: Venstre rundspark til hodet, høyre kryss til kroppen og venstre uppercut til hodet.

Se nærmere retningslinjer for styrke til blått belte i «Graderingsregler».
For bestått gradering kreves minimum 24 poeng.