Kickboksing deles inn i fire forskjellige grener: Pointfighting, fullkontakt, lettkontakt og kata/musical forms.

Pointfighting :
I pointfighting er det kun den som treffer et lovlig punkt først som får poeng. Dommeren stopper kampen for hver treffer og deler ut poeng før kampen settes i gang igjen med kommandoen «fight». Teknikkene skal være kontrollerte både teknisk og kraftmessig for å gi poeng. For å bli en god pointfighter settes det store krav til hurtighet, bevegelse, teknikker, taktiske egenskaper og psyke. For å være først med en treffer mot motstanderen må angrepet skje raskere enn motstanderen klarer å kontre. Under angrepene blir det oftest til at man åpner seg litt. Motstandere som reagere raskt kan da kontre. Dermed må man satse alt i angrepet. Det er her den psykiske påkjenningen ligger. Det er ikke behagelig å blir stoppet av et kontant spark.

Knockout tillates ikke med mindre det skjer som følge av en kontrollert teknikk der motstanderen kommer mot deg.

Lovlige poengpunkt er: Ansikt, sidene og baksiden av hodet, brystet, magen og siden av magen over beltestedet, helt nederst på fot gjennom feiing av fremste eller bakerste fot på utsiden.
Ulovlige punkter er: Toppen av hodet, hals, nakke, rygg, sider av rygg, under beltestedet generelt bortsett fra helt nede på foten hvor mange kan feie.

Pointfighting utføres på matte.

Fullkontakt:
I fullkontakt telles alle lovlige treff og kampen stoppes ikke opp mellom hver treff, kun dersom noe ureglementert skjer. Kan sammenlignes med boksing, der det i tillegg er bruk av bein på samme treffpunkter som med armene. I fullkontakt er det styrke og kondisjon som gjelder. Fullkontakt har samme treffpunkt som i pointfighting bortsett fra at det ikke er lov å treffe bakhodet.

Fullkontakt utøves i boksering.

Lettkontakt:
Blir en blanding hvor spesielt spark fra pointfighting og slag fra fullkontakt brukes. Teknikkene skal være kontrollerte og det er strenge krav til at teknikkene ikke skal være harde. Har en høyere aktivitet enn fullkontakt da styrken ikke er avgjørende. Gjør overgangen til fullkontakt enklere.

Kata:
Er en stilart som utøves etter musikk. Er mer preget av klassisk karate, og vektlegges gjennom intensitet, teknikk, balanse, kreativitet og konsentrasjon. Har en stor underholdningsverdi, men er forholdsvis lite utbredt i Norge. Har en stor appell til de yngre. Det kreves meget god teknikk for å nå toppen. Kata utøves enten med eller uten våpen.

Gradering:
I kickboksing har man graderinger (hvert halvår) og beltegrader.

Beltegradene:
Gult
Orange
Grønt I
Grønt II
Blått I
Blått II
Blått III
Brunt I
Brunt II
Brunt III
Svart

For å bli en god kickbokser, må man som i boksing ha klare strategier å forholde seg til og følge disse. Hvis en stil ikke når frem må man forsøke å tenke nytt, og man har kort tid til å gjennomføre stilendring i en kamp. Dette krever raske vurderinger, og krever evne til å omstille seg raskt.

Kickboksing gir god koordinasjon, mykhet og styrke og gir god selvtillit gjennom varierende trening både som mosjonist og som aktiv topputøver.